Islamisk Centrum i Göteborg bygger Mimar Sinan Kulturcenter på Tuvevägen. Marken är friköpt och allt markarbete samt bottenplatta är klart och hittills har vi investerat lite mer än 20 miljoner kr.
Total budget är beräknad till ca 70 miljoner kr. Kulturcentret kommer inhysa bönelokal, utbildningslokaler, bibliotek, kontor samt multihall för sociala kulturella och idrottsliga aktiviteter.

– Fastigheten byggs på en 5 000 m2 tomt där bottenplattan är på ca 1 200m2 och en total yta om 2 500m2
– Bönerummet utgörs av en ca 350 + 125 m2 stor lokal
– Förrummet till bönesalen är till för sociala aktiviteter
– En yta på ca 130 m2 för uthyrning till affärsverksamhet
– Behovsanpassade lektionssalar för utbildning
– Särskilda ytor till våra kvinnliga besökare för olika sociala aktiviteter
– En plattform för sociala, kulturella och konstnärliga aktiviteter
– Parkeringsplatser både inomhus och utomhus

Det är endast de som tror på Allah och domedagen, förrättar sin bön, ger sin allmosa och fruktar enbart Allah som kan bygga och renovera Allahs moskéer. Enbart de kan förväntas finna den rätta vägen. Tawbah 9/

Stöd moské projektet i Göteborg

Swish: 123 633 25 55
Konto uppgifter:
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Bic-kod: ESSESESS
Konto nummer: 5044 10 075 89
iban nr: SE39 5000 0000 0504 4100 7589