Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu, faaliyet ve hizmetlerini İsveç Diyanet Vakfı’nın bünyesi ve sorumluluğu altında sürdürür. Fon, her türlü hizmetini imkânlar ölçüsünde karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı yürütür ve bir şirket statüsüne sahip değildir. Fon üyesi olmak Vakıf üyesi olmak anlamını kesinlikle taşımaz.
YILLIK ÜYELİK AİDATI AİLE BAŞI 350 SEK

Detaylı Bilgi ve Üyelik için +46 8 777 91 34 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
Eposta adresimiz : svenskaislamstiftelsen@hotmail.com

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
Başvurunuz gönderildikten sonra faturanız eposta ile ulaştırılacaktır.

II. FON’UN AMACI

İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname’de yazılı şartları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre techiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır.Fon, risk payını geçmeyecek şekilde İDV tüzüğündeki esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlara yardım yapabilir, kendi hizmet ve faaliyet alanını geliştirmek amacıyla yatırım yapabilir. Söz konusu yardım ve yatırım kararlarının alınmasında ve miktarların belirlenmesinde karar mercii Vakıf Yönetim Kurulu’dur.

IV. YARARLANMA HAKKI

a) Fon üyeliği giriş aidatının bankaya yatırılmasından 60 (Altmış) gün sonra başlar. Bu bekleme süresi içinde vefat eden kişiler fon hizmetlerinden yararlanamaz, üye giriş ücreti ve aidatı da iade edilmez.

b) Üyelik aidatının havalesinin yapıldığı günü takip eden 3 gün içinde vuku bulabilecek trafik kazası ve tabi afet ölümlerinde 60 gün şartı aranmaz.

c) 18 yaşına kadar anne ve babalar üzerinden fon hizmetlerinden yararlanan çocukların üyeliği 18 yaşını doldurdukları gün düşer. Fon bunun için kendilerine bir duyuru yapma mecburiyeti yoktur. Bu kişilerin yeniden üye olabilmeleri için yeni bir müracaat formu doldurmaları gerekir. Bu kişiler için 60 tam gün bekleme süresi aranmaz, ancak Fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için o yılın yıllık aidatını ödemeleri zorunludur.

d) Fon üyesi bir kimse resmi nikâhlı eşinden boşanırsa, eşinin fon hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erer. Söz konusu kişi, boşanmanın gerçekleştiği yıl içerisinde yeni bir kayıt formu ve boşanma belgesi ile birlikte Fon üyeliğine müracaat ettiği takdirde giriş ücretinden ve 60 günlük bekleme süresinden muaf tutulur. Ancak yine de o yılın aidatını ödemek zorundadır.

e) Fon üyesi bir kimse, Türkiye’ye taşınıp belli bir süre sonra İsveç’e yeniden döndüğünde ödemediği yıllara ait aidat borçlarını ödediği takdirde üyelik hakkını yeniden kazanır.

V. AİDAT YÖNETMELİĞİ

a) Üyelerin, fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yıllık fon aidatını her yılın 31 Ocak tarihine kadar ödemeleri zorunludur. Üyeler, bu süre içinde aidatı ödemedikleri takdirde hem kendileri hem de aile fertleri fon hizmetlerinden yararlanma hakkını kaybederler.

b) Üç veya daha fazla yıllık aidat borcu olan bir üye, Fon’a yazılı bir “çıkış“ dilekçesi vermediği sürece üyeliğini muhafaza eder, ancak bir vefat durumunda hizmetlerden yararlanamaz. Bu üyenin Fon hizmetlerinden tekrar yararlanma hakkı, birikmiş yıllık aidat borçlarının cezasıyla birlikte banka hesabına yatırıldığı tarihten 60 gün sonra başlar.

c) Birikmiş aidat borcu olan üyenin ve nikâhlı eşinin yeni bir üyelik müracaatı kabul edilmez. Fondan çıkışı yapılan üyenin ve nikâhlı eşinin de yeni üyelik müracaatları kabul edilmez. Bu kişilerin üyelikleri, geçmiş yıllara ait aidat borçlarının tamamını cezasıyla birlikte ödedikleri ve 60 günlük bekleme süresini doldurdukları andan itibaren yeniden başlar.

d) Fon, önceki yılların istatistiki rakamları ve yeni yılın tahmini giderleri doğrultusunda gerekli görürse yıllık aidat ve yeni madde ekleme hakkına sahiptir. Ancak bu durum posta yolu ile üyelere önceden bildirilir.

e) Üye, adres değişmesi veya posta gecikmesi sebebiyle 15 Ocak tarihine kadar yıllık üye aidat mektubunu alamadığı takdirde, Fon’un 08 777 91 34 no’lu telefonunu aramak veya svenskaislamstiftelsen@hotmail.com mail adresinden fon merkezine ulaşmak, aidat miktarını öğrenmek ve 31 Ocak tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

f) Fon üyesi olan kimse ve onun aile fertlerinden biri Fon hizmetlerinden yararlandığı takdirde, ailenin diğer fertleri Fon üyeliklerini 10 yıl süreyle devam ettirmek zorundadır. Aksi takdirde cenaze için yapılan tüm masrafların Fon’a iadesi mecburidir.

g) Bir üye, herhangi bir sebeple Fon’a çıkış verdiğinde ödemiş olduğu üyelik giriş ücreti ve aidatları iade edilmez.

VI.VEFAT DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

A.ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI / GEREKLİ BELGELER

a) Cenazenin defni ile ilgili her türlü işlem Fon tarafından görevlendirilen cenaze firması veya kişilerce yapılır. Cenaze sahipleri, Fon’un bilgi ve onayı olmadan herhangi bir cenaze firmasına yetki veremez. Aksi takdirde, maddi-manevi bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz.

b) Üyenin vefatı halinde cenaze sahipleri 0722 52 10 12 veya 08 777 91 34 no’lu telefonu arayarak Fon yetkilisini haberdar etmek ve definin gerçekleştirilebilmesi için gerekli belgeleri cenaze firması temsilcisine teslim etmek zorundadır. Fon, herhangi bir belge eksiliğinden doğabilecek masraflardan sorumluluk kabul etmez.

Gerekli Belgeler

* İsveç Pasaportu,

* Türkiye Cumhuriyeti Pasaport (eski veya yeni farketmiyor),

* Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı,

* Ölüm Raporu (aile doktorundan veya nöbetçi doktordan alınmış olmalı) (Dödsintyg och Dödsorsakintyg)

* Vefat Bidirim Formu Buradan İndirebilirsinz

B. FON’UN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a) Vefat eden Fon üyesinin cenaze nakil işleminin yapılabilmesi için bir cenaze firmasını görevlendirmek.

b) Doktor muayenesi tamamlanan ve raporu alınan cenazeyi hastaneden teslim almak (Savcılık “Şüpheli ölüm“ tespiti konan cenazelere el koyacağından, onun izni olmadan cenazenin teslim alınması mümkün değildir)

c) İsveç’te defnedilecek cenazelere “defin izin” belgesi, Türkiye’de defnedilecek olanlara ise “yurtdışı çıkış” belgesi hazırlamak.

d) İsveç’te defnedilecek cenazeyi standartlara uygun bir tabuta yerleştirmek ve mezarlığa naklini sağlamak (Fon, mezar yeri kirası ile ilave masraflardan sorumlu değildir.)

e) Türkiye’de defnedilecek cenazeyi uluslararası standartlara uygun bir tabuta yerleştirip havayolu ile Türkiye’ye nakletmek (Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas, Trabzon, Van havaalanlarına cenazenin indirilmesi mümkündür) ve ardından Türkiye Diyanet Vakfı veya Fon’un görevlendireceği bir başka nakil firması ile defin mahalline kadar götürülmesini temin etmek.

f) Fon merkezine ismi önceden bildirilecek bir refakatçiye THY gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti vermek.

g) Resmi makamlar, tatil ve bayram günleri, havayolu şirketleri, grevler, hava muhalefeti ve tabii afetler gibi hususlardan meydana gelebilecek gecikme ve aksaklıklardan Fon sorumlu değildir.

h) Bu Şartname’de hüküm bulunmayan konularda Vakıf Yönetimi tam yetkilidir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Stockholm mahkemeleri yetkilidir.

VII. İSVEÇ DIŞINDA VEFAT

a) Üye veya Fon hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan aile fertlerinden biri Türkiye’de vefat ederse cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkânları ile defnederler. Vefat tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde merhumun üye numarası, pasaportunun İsveç oturum sayfasının fotokopisi, Nüfus idaresinden alınacak “ölüm kayıt örneği“ (Formül C) ve para havalesinin yapılacağı banka bilgileri bir dilekçe ile Fon’a ulaştırıldığı takdirde merhumun eşine veya kanuni mirasçılarından birine 7.500:- Sek ödenir.

b) Üye veya fon hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan aile fertlerinden biri İsveç veya Türkiye dışında başka bir ülkede vefat ederse cenaze sahipleri kendi imkânları ile cenazeyi defnederler. Vefat tarihinden itibaren 6 ay içinde merhumun üye numarası, pasaportunun İsveç oturum sayfasının fotokopisi, Nüfus idaresinden alınan “ölüm kayıt örneği“ (Formül C) ve paranın havale edileceği banka bilgileri bir dilekçe ile 6 ay içerisinde Fon’a ulaştırıldığı takdirde merhumun eşine veya kanuni mirasçılarından birine 12.000:- Sek ödenir.

c) Cenaze sahiplerine belirtilen meblağların dışında bir ek ödeme yapılmaz.

VIII. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a) Üyenin veya fon hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan aile fertlerinin medeni halleri, yeni doğan çocukları, adresleri ve banka bilgilerinde bir değişiklik olduğu takdirde bunun en geç 15 gün içerisinde Fon’a yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Fon, aksi bir durumda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

b) Fon, “Şartname“ şartlarını taşımadıkları halde hizmetlerden yararlanabilmek için yalan beyanla kayıt yaptıranlar ile buna aracı olanlar hakkında gerekli yasal işlemlere başvurma hak ve yetkisine sahiptir. Bu kişilere yapılan haksız ödemeler geri alınır.

FATURA SON ÖDEME TARİHİ : 28 ŞUBAT 2022

Fonumuzun kuruluş amacı, İsveç’te yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile İsveç vatandaşı statüsündeki Müslümanların, Şartname’de yazılı hususları zamanında yerine getirdikleri takdirde, İsveç’te vefat etmeleri halinde cenazelerinin İslami kurallara göre teçhiz ve tekfininin yapılabilmesi için, resmi işlemlerini tamamlamak, Türkiye veya İsveç’te defnini sağlamak ve bu işlemlerden doğacak masrafları imkânlar ölçüsünde karşılamaktır.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid 19 salgın hastalığı nedeniyle cenaze sayılarımızın artışına bağlı olarak masraflar da artmıştır. Cenaze fonumuzun güçlü bir ekonomiye sahip olmasından dolayı cenaze hizmetlerimize kalitemizden ödün vermeden devam edilmektedir. Bu dönem içerisinde vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Sizin varlığınızdan, yakın ilginizden aldığımız güç ile de hizmet ağımızı daha da genişletmek, hizmet kalitemizi yükseltmek öncelikli hedefimizdir. En acılı günlerinizde acınızı yürekten paylaşmayı, cenaze hizmetimizle sizleri memnun etmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak kabul eden Fonumuz, ilkeli ve şeffaf bir Cenaze Fonu olmak noktasında da son derece hassastır. Bu amaçla, aşağıya 2020-2021 yılı faaliyet ve hesap bilançomuzu bilgilerinize sunulmuştur.

2022 yılının tüm dünyada sağlık, huzur ve başarı içinde geçmesini temenni ediyoruz.