Din eğitimi ve Din hizmetleri

Din Eğitimi ve İrşâd Hizmetlerinde; göteborg’ta sahasında uzman, ilahiyat eğitimi almış din görevlilerince, cemaatimizin de istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak, İslam Dini’nin Kur’an’a ve Sünnete uygun olarak, hurafe ve batıl inanışlardan arındırılmış bir şekilde tanıtılması, öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Başlıklar halinde Faaliyetlerimizden bazıları:

1.Cami faaliyetleri

Vakit Namazları,
Cuma Namazları,
Bayram Namazları,
Cenaze Namazları,
Ramazan programları ve Teravih Namazları,

2.Temel dini bilgiler kursları (bütün yaş gurupları için)
3. Vaaz, İrşad, konferans ve seminerler
4. Kandil gecelerinin kutlanması
5. Kutlu Doğum haftası kutlamaları
6. Hapishane ziyaretleri
7. Hastahane ziyaretleri
8. Cenaze ile ilgili dini vecibeler
9. Telefon ile dini sorulara cevap verme
10. Düğün merasimleri
11. Sünnet merasimleri
12. İftar programları

Kültürel faaliyetler

İnsanın sağlıklı bir kişiliğe kavuşması için kendi dinini, kültürünü, tarihini ve geleneklerini bilmesi, geçmişi ve geleceği arasında bağlantı kurarak yaşaması gerekmektedir. Göçmenlerin kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve bilhassa dinlerini kısıtlama olmaksızın yaşayabilmeleri halinde, bulundukları yeri öz vatanı gibi benimsemesi daha kolay olacaktır. Farklı kültürlere mensup insanların beraberce ve uyum içerisinde yaşamaları için, karşılıklı kültürlerin tanıtılması ve hoşgörü ile karşılanmasına gayret gösterilmesi gerekir.

Bu amaçla Göteborg diyanet camii;

 • Önemli gün ve bayram kutlamaları,
 • Eğitim gezileri,
 • Kültür gezileri,

gibi kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır.

Amaç ve hedeflerimiz

 • Göteborg’ta yaşayan müslüman Türklerin ve diğer müslümanların dini görevlerini yerine getirebilmeleri için yeni imkanlar hazırlamak, mevcut imkanları korumak ve geliştirmek, müslüman gençlerin dini ve kültürel eğitimleri için imkanlar sağlamak.
 • İsveç’te yaşayan Türk toplumunun ve diğer müslümanların dini ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, gerekli maddi imkanların sağlanması amacına yönelik çalışmalar yapmak, müslümanların yiyecek ihtiyaçlarının dini usullere göre giderilmesine yardımcı olmak üzere organizasyonlarda bulunmak.
 • Göteborg’ta bulunan Türk toplumunun ve diğer müslümanların manevi bakımdan gelişmesi için imkanlar sağlamak, bu konuda gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
 • İslam Dinini tanımak isteyenlere bu dinin gerçek yapısı, mahiyeti, özellikleri konusunda bilgi vermek, gerekli kitap ve benzeri kaynakların temininden yardımcı olmak.
 • Göteborg’taki bütün müslümanların İslam dini konusunda bilgi edinmeleri için gerekli eğitim, öğretim ve kültürel konularda tedbirler alınmasına yardımcı olmak, gerekirse bu ülkedeki dini, sosyal ve idari kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Göteborg’ta yaşayan müslümanlara dini, kültürel, ilmi, sosyal ve sanatsal hizmet alanlarında hizmetler vermek, gerektiğinde gençlere yönelik sportif çalışmalar için imkanlar hazırlamak.
 • Müslüman olmak isteyenlere İslam dini hakkında bilgi vermek ve yardım etmek.
 • Evlerinde çocukları ile problemleri olan ailelere yardımcı olmak.
 • Müslümanların inanç, ibadet ve ahlaki değerlerini korumalarına yardımcı olmak üzere; yazılı, sesli, görüntülü neşriyatta bulunmak.
 • Müslümanların dini bayramlarını gereğince kutlamalarına yardımcı olmak.
 • Camimiz için kullanılabilecek gayrimenkullere sahip olmak, ”İsveç Diyanet Vakfı” ile işbirliği yapmak, ve diğer İslami kuruluşlarla gerektiğinde temas kurmak.